ขายหิน

หินก่อสร้างราคาถูก มาตรฐานสูง พร้อมจัดส่งทั่วประเทศ

หินก่อสร้าง แบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลักๆ ได้แก่

1. หินก่อสร้างที่มีขนาดเกรน < 4.75 มม. เรียกว่าหินฝุ่น
2. หินก่อสร้างที่มีขนาดเกรน 4.75 – 10 มม. เรียกว่าหินเกล็ด
3. หินก่อสร้างที่มีขนาดเกรน 10 – 22 มม. เรียกว่าหิน ¾ หรือ หินเบอร์ 1
4. หินก่อสร้างที่มีขนาดเกรนหลาย ขนาดคละรวมกัน เรียกว่าหินคลุก

คุณสมบัติหินก่อสร้าง สำหรับงาน concrete มีดังนี้

• แข็งแกร่ง สะอาด ไม่มีส่วนนึงส่วนใดที่จะส่งผลเสียต่อ ปูนซีเมนต์ / คอนกรีต
• พื้นผิวสามารถยึดเกาะ คอนกรีตเข้าด้วยกัน
• ไม่มี วัสดุหรือเกลือใด ๆ ที่จะไปกัดกร่อนเหล็กเส้น หรือไปทำปฏิกิริยากับด่างในปูนซิเมนต์ได้
• ขนาดใหญ่ที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะจะส่งผลให้ ปริมาณความต้องการน้ำของปูนซีเมนต์ลดลง และ คอนกรีตหดตัวน้อยลง