เกี่ยวกับเรา

กิจการยุคแรก

ก่อตั้งขึ้นในปี 2526 ผลิตหินก่อสร้างคุณภาพสูง มีกำลังการผลิตมากกว่า 180,000 ตันต่อเดือน โดยที่ตั้งห่างจากกรุงเทพฯมาทางทิศเหนือประมาณ 100 กม. 
หินปูนจากโรงโม่หินศิลาสานนท์ ถูกนำไปใช้ในงานก่อสร้างหลากหลายประเภทตั้งแต่โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จและถนนที่ทำสัญญาไปจนถึงงานก่อสร้างทั่วไปรวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตเคมี / เคมีเพื่อใช้เป็นปูนขาว และรวมถึงกลุ่มปูนซิเมนต์ไทย (SCG) ผู้ผลิต และจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จรายใหญ่ที่สุด ในประเทศไทย

ต่อมา SCG ซื้อหุ้น 100%

ปี 2548 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยฯในเครือ SCG ได้เข้าซื้อหุ้นของ บจก.ศิลาสานนท์ ในสัดส่วน 100% โดยการซื้อกิจการดังกล่าวคิดเป็นมูลค่ากิจการประมาณ 1,161 ล้านบาท และต่อมาได้ขยายกำลังผลิตเป็น 250,000 ตันต่อเดือน โรงโม่หินศิลาสานนท์ เป็นผู้ผลิตหินก่อสร้างที่ใหญ่รายที่สุดในจังหวัดสระบุรี ซึ่งหินก่อสร้างเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ (Ready-mixed Concrete)

รางวัลที่ได้รับ

บจก.ศิลาสานนท์ มีการประกอบการเป็นไปตามหลักการเหมืองแร่สีเขียว จำนวน 6 ด้าน ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม การกำจัด ลด-ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของบุคลากรและชุมชนใกล้เคียงมีพื้นที่สีเขียวและทัศนียภาพเรียบร้อยสะอาดตา มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และใช้ทรัพยากรแร่อย่างคุ้มค่า จนได้รับรางวัล เหมืองแร่สีเขียว (Green Mining Award) และรางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM) ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Higest Quality Aggregate

ผลิตหินก่อสร้างคุณภาพสูง ตอบสนองกับทุกนวัตกรรม ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

Latest Production Technologies

เลือกใช้เครื่องจักรทันสมัย หินก่อสร้างมีคุณภาพสูง รองรับทุกความต้องการในอุตสาหกรรม

Highest Safety & Environment

เราผลิตหินก่อสร้าง ด้วยมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสูงสุด

คณะผู้บริหารฯ
สกล เตรียมสันติภาพ
สกล เตรียมสันติภาพ
ผู้จัดการฝ่ายผลิต และขาย Aggregate
ชรัฐษ์โรจน์ เดโชสว่าง
ชรัฐษ์โรจน์ เดโชสว่าง
ผู้จัดการส่วนผลิตทราย
สรรเสริญ เสมสุขกรี
สรรเสริญ เสมสุขกรี
ผู้จัดการส่วนผลิตหิน
อิทธิเดช ขวัญแน่น
อิทธิเดช ขวัญแน่น
ผู้จัดการส่วน ATU
วสันต์ ญาติมิตรหนุน
วสันต์ ญาติมิตรหนุน
ผู้จัดการส่วนควบคุมคุณภาพ
วิเชียร ดีสวัสดิ์
วิเชียร ดีสวัสดิ์
ผู้จัดการส่วนการตลาด

We Are Silasanon

We have been transforming the ideas and visions into award-winning projects.