หิน 3/4″

หินก่อสร้างของเรา มีความแข็งแกร่ง คงทนต่อการขัดสี ทนต่อแรงบดอัดได้มาก เหมาะสำหรับเป็นส่วนผสมคอนกรีต โดยเฉพาะคอนกรีตผสมเสร็จ และใช้สำหรับงานก่อสร้างทั่วไปหรืองานหล่อคอนกรีตที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก งานพื้นคอนกรีต ตลอดจนงานผิวทางลาดยาง งานตกแต่งสวน
หิน 3/4″
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์หินก่อสร้าง ที่ทำการผลิตเป็น “ประเภทหินปูน” ผ่านกระบวนการย่อยด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้ได้ค่าสัดส่วนขนาดคละของหินแต่ละขนาดตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมวลผสมคอนกรีต ตามมาตรฐาน ASTM C33 มาตรฐานงานทาง-กรมทางหลวง และมาตรฐานกรมโยธาธิการ หินผ่านกระบวนการย่อย ด้วยระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องจักรที่ทันสมัย ทำให้ได้ค่าสัดส่วนขนาดคละของหินแต่ละขนาดตรงตามมาตรฐานที่กำหนด มีระบบล้างน้ำในระหว่างกระบวนการย่อยเพื่อให้หินมีความสะอาด และยังมีวิศวกรผู้ชำนาญคอยควบคุมให้คำแนะนำในทุกกระบวนการผลิต มีระบบการจัดส่งที่รวดเร็วและเพียงพอทันกับความต้องการของลูกค้า

หินคลุกคุณภาพสูง
คุณสมบัติเด่น

.

หินปูนคุณภาพสูงแข็งแกร่ง คงทนต่อการขัดสี และทนต่อแรงบดอัดได้มาก
ความถ่วงจำเพาะสูงตามมาตรฐานการใช้งาน กรมชลประทาน มีความซึมน้ำต่ำ คงทนต่อปฏิกริยาเคมี และการสึกกร่อน
เม็ดหินค่อนข้างกลมมีเหลี่ยม คล้ายรูปลูกบาศก์ ผิวไม่เป็นมัน ง่ายต่อการยึดเกาะและแทรกตัวของซีเมนต์ และส่วนผสมอื่นๆได้ดี
Gradationตามมาตรฐาน ASTM C33 และมาตรฐานกรมโยธาธิการ
สะอาดปริมาณสารอินทรีย์ในเนื้อหินต่ำ
ตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนในทุกขั้นตอนการผลิตโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QC)
price
Our Featured projects