หินคลุก

หินคลุกของเรา มีความแข็งแกร่ง คงทนต่อการขัดสี ทนต่อแรงบดอัดได้มาก เหมาะสำหรับ ใช้เทพื้น อัดพื้น ให้แน่น งานปรับพื้นถนน พื้นอาคาร พื้นบ้าน เทบริเวณที่นิ่ม มีน้ำขัง หินคลุกมีคุณสมบัติ ไม่เฉอะแฉะ และเมื่อมีการบดอัด จะมีคุณสมบัติทำให้พื้นผิวนั้น แน่น แข็งแรง กว่าดินลูกรัง สามารถใช้หินคลุก ถมถนนร่วมกับหินลูกรังได้
หินคลุก
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

หินคลุกของเรา ที่ทำการผลิตเป็น “ประเภทหินปูน” ผ่านกระบวนการย่อยด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้ได้ค่าสัดส่วนขนาดคละของหินแต่ละขนาดตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมวลผสมคอนกรีต ตามมาตรฐาน ASTM C33 มาตรฐานงานทาง-กรมทางหลวง และมาตรฐานกรมโยธาธิการ หินผ่านกระบวนการย่อย ด้วยระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องจักรที่ทันสมัย ทำให้ได้ค่าสัดส่วนขนาดคละของหินแต่ละขนาดตรงตามมาตรฐานที่กำหนด มีระบบล้างน้ำในระหว่างกระบวนการย่อยเพื่อให้หินมีความสะอาด และยังมีวิศวกรผู้ชำนาญคอยควบคุมให้คำแนะนำในทุกกระบวนการผลิต มีระบบการจัดส่งที่รวดเร็วและเพียงพอทันกับ

คุณสมบัติเด่น
หินปูนคุณภาพสูงแข็งแกร่ง คงทนต่อการขัดสี และทนต่อแรงบดอัดได้มาก
ความถ่วงจำเพาะสูงมีเหลี่ยม คล้ายรูปลูกบาศก์ ผิวไม่เป็นมัน ง่ายต่อการยึดเกาะและแทรกตัวของซีเมนต์ และส่วนผสมอื่นๆได้ดี
Gradationตามมาตรฐาน ASTM C33 และมาตรฐานกรมโยธาธิการ
สะอาดปริมาณสารอินทรีย์ในเนื้อหินต่ำ
ตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนควบคุมคุณภาพ ในทุกขั้นตอนการผลิตโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QC)
Our Featured projects